Címlap Rendészeti szakvizsga

Figyelem!!! A Rendészeti Alap- és Szakvizsga Központ e-mailcíme megváltozott!

Új e-mailcímünk: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

 

Figyelem!!! Változás a felkészítés és vizsgaidőpontokban, és a behívási rendszerben!!!

 

2014 májusától mind a felkészítésre mind pedig a vizsgára szóló behívólevelet a jelentkező beiskolázási lapján megadott e-mail címére küldjük meg.

 

A futárpostai értesítés megszűnik!

 

A képzés célja

274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet „a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről” szerint az I. besorolási osztály VI. beosztási kategóriájának betöltéséhez előírt követelmény. A képzés célja, hogy az említett beosztásokba kinevezendő tisztek a rendvédelmi szervek tevékenységével, a közigazgatás működésével kapcsolatban átfogó, rendszerezett tudásanyagot sajátítsanak el, valamint a jelöltek kiegészítsék és felfrissítsék szakmai ismereteiket.

A rendészeti szakvizsga rendszere:

A rendészeti szakvizsga kötelező és választható vizsgatárgyakból áll. A vizsgatárgyak írásbeli és szóbeli vizsgarészekből állnak. A vizsgát háromnapos felkészítés előzi meg. Vizsgára az a jelölt bocsátható, aki a vizsgát megelőző felkészítésen hiányzás nélkül részt vett.

A képzés témakörei:

A tizenkettő vizsgatárgy (egy kötelező és a tizenegy szabadon választható vizsgatárgy valamelyike) ismeretanyaga:

Kötelező vizsgatárgy:

Közigazgatási és integrált rendészeti vezetési ismeretek

Szabadon választható vizsgatárgyak:

Büntetés-végrehajtási igazgatás

Fegyveres szervek egészségügyi-pszichológiai igazgatása;

Fegyveres szervek gazdasági-pénzügyi igazgatása;

Határrendészeti igazgatás;

Rendvédelmi szervek hivatali igazgatása;

Fegyveres szervek humán-igazgatása;

Katasztrófavédelmi-tűzvédelmi igazgatás;

Migrációs igazgatás;

Fegyveres szervek műszaki- technikai-informatikai igazgatása;

Nemzetbiztonsági igazgatás

Rendőrségi igazgatás;

Jövedéki- és vámigazgatás

 

A felkészítés helyszíne:

BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.

A képzésre jelentkezés módja, határideje:

A rendészeti szakvizsgára történő felkészítésre és a szakvizsgára az e célra rendszeresített Beiskolázási lapon (beiskolázott jelöltek) vagy Jelentkezési lapon (önként jelentkezők) lehet jelentkezni, melyet a jelölt számára szolgálati helye biztosít. A beiskolázási és jelentkezési lapok letölthetők a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság www.oktf.hu honlapjáról.

A jelöltek beiskolázási és jelentkezési lapjait szolgálati helyük továbbítja (az illetékes humánigazazási szolgálat), a jelölt által választott felkészítési időpontot megelőzően két hónappal. A humánigazgatási szolgálatok a jelöltek beiskolázási és jelentkezési lapjait a felkészítési időpont előtt hat héttel kötelesek megküldeni az RASZB Titkárságának.

A jelentkezőket a RASZB Titkársága behívólevélben értesíti a felkészítésről.

A rendészeti szakvizsgával kapcsolatos költségek:

A felkészítés díja a mindenkori kormánytisztviselői illetményalap összegének 25 %-a. A felkészítési díj nem foglalja magában az étkezési és szállásköltségeket.

A rendészeti szakvizsga vizsgadíja vizsgatárgyanként a mindenkori kormánytisztviselői illetményalap összegének 15%-a.

A rendészeti szakvizsgára kötelezett felkészítési díját, első alkalommal a vizsgadíját, a felmerülő szállás- és utazási költséget az őt foglalkoztató szerv biztosítja.

Az önként jelentkezőknek a felkészítés és a vizsga díját is fizetniük kell. A szakvizsga díjának 50%-át – az önként jelentkező kérelmére – a munkáltató saját költségvetése terhére átvállalhatja.

A felkészítés főbb jellemzői:

A felkészítés jellege: előadás

A felkészítés időtartama: 3 nap (24 óra)

A vizsga főbb jellemzői:

A vizsga anyaga (témakörei): A szakvizsga követelményrendszere és a vizsgakérdés-sor a BM OKTF honlapján megtalálható.

A vizsga időtartama:

A vizsgázók egy nap egy tárgyból (kötelező vagy szabadon választott) vizsgáznak. Az írásbeli vizsgára délelőtt kerül sor. A rendelkezésre álló idő 90 perc. Ezután a jelöltek az adott tárgyból szóbeli vizsgát tesznek.

A vizsgára jelentkezés módja, határideje:

A résztvevők a felkészítő tanfolyam során szóbeli tájékoztatást kapnak vizsgájuk várható időpontjáról, amelyet a jelöltek vizsgatárgyankénti vizsga-csoportba sorolása után az RASZB Titkársága írásban is megküld az érintetteknek.

A rendészeti szakvizsga a megkezdésétől számított egy éven belül tehető le. A szakvizsga megkezdésének időpontja minden esetben a felkészítés kezdőnapja. Az a jelölt, aki egy éven belül nem fejezi be vizsgáit, az addig letett sikeres részvizsga-eredményeit elveszíti. Ebben az esetben – a felkészítés megismétlése nélkül – még egy évet kap vizsgáinak letételére. Amennyiben ez idő alatt sem szerzi meg szakvizsga bizonyítványát, vizsgaeredményei törlése mellett, újbóli felkészítésre kötelezetté válik és új jelentkezési lapot kell kitöltenie.

A képzés elvégzését igazoló dokumentum fajtája: oklevél

 

A RASZK Titkárságának elérhetőségei

Helye, levelezési címe:

Rendészeti Alap-és Szakvizsgabizottság Titkársága

2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3. (Futárszolgálatba bekötve)

 

Titkárság telefon-és faxszáma:

telefon: városi: (1) 391-3554, BM: 38-770 fax: városi: (1) 391-3513, BM: 38-713, 38-703

e-mail cím:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Munkatársak elérhetőségei

Zaliczay Ágnes osztályvezető RASZB titkára

ARSZ „B” épülete I. emelet 117.

tel.: városi: (1) 391-3554; BM: 38-770

fax: városi: (1) 391-3513; BM: 38-713

e-mail cím:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Sebők Nikolett csoportvezető (vizsgáztatás)

ARSZ „B” épülete I. emelet 118.

tel.: városi: (1) 391-3554; BM: 38-737

fax: városi: (1) 391-3513; BM: 38-713

e-mail cím:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Baranyó Krisztina előadó (felkészítés)

ARSZ „B” épülete I. emelet 119.

tel.: városi: (1) 391-3535; BM: 38-739

fax: városi: (1) 391-3513; BM: 38-713

e-mail cím:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Kónya Annamária főelőadó (vizsgáztatás)

ARSZ „B” épülete I. emelet 119.

tel.: városi: (1) 391-3559; BM: 38-759

fax: városi: (1) 391-3513; BM: 38-713

e-mail cím:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

vissza