Címlap

Forrás: orientpress.huA Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatósága a rendészeti vezetőképzés, kutatás, tudomány és továbbképzés szellemi központja. A Rádió Orient műsorában Bokodi Márta, a Rendészeti Vezetőképzési Igazgatóság igazgató-helyettes asszonya mutatta be a vezetőképzési, továbbképzési tréningek főbb jellemzőit. Kiemelte, hogy a képzések során egyénre szabott fejlesztési terv születik, és a vezetőket folyamatos tanulásra és önképzésre ösztönzik, hogy fejlesztő vezetőkké váljanak.

 

Baracsi Katalin titkárságvezető vezetésével a Rádió Orient hallgatói a Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóságának (BM OKTF) mindennapjaiba tekinthettek be.  Bokodi Márta igazgató-helyettes asszony bemutatta a rendészeti vezetőképzési, mestervezetőképzési és továbbképzési tréningeket.

A vezetővé, illetve mestervezetővé képző kurzusok egymásra épülő moduljai felölelik azoknak az alapvető kompetenciáknak a fejlesztését (pl.: önismeret, csapatépítés, kommunikáció, konfliktuskezelés, motiváció, problémamegoldás, helyzetorientált vezetés, időgazdálkodás, stratégai gondolkodás, projekttervezés, változásmenedzsment, médiakommunikáció stb.), amelyek alaposabb megismerése segíthet a közép- és felsővezetőknek abban, hogy eredményesebben, konstruktívabban lássák el parancsnoki, vezetői és irányítói feladataikat. A rendészeti vezetői továbbképzések célja az, hogy a már kinevezett vezetők egy-egy speciálisabb területen szerezzenek mélyebb ismereteket, jártasságot (pl.: kiégés és munkaalkoholizmus, előítéletek a vezetői munkában, munkahelyi pszicho-stressz, döntési technikák, női vezetők helyzete, stb.).

 

„A mestervezetővé képzésen a legkorszerűbb menedzsment technikák, módszerek megismertetése és készségszintű begyakoroltatása, továbbá az integráns személyiséggel rendelkező felsővezetői munkához nélkülözhetetlen alapkészségek, kompetenciák fejlesztése - elsősorban a személyes és társas kompetenciák közül a stratégiai gondolkodás, stratégiai szemlélet, meggyőzés, változások felismerésének és menedzselésének képessége, projektirányítási készségek, döntés, irányítás, problémamegoldás, szervezet menedzselésének készsége áll a középpontban.” – avatott be minket Bokodi Márta igazgató-helyettes asszony.

 

„A tréningek parancsnoki modullal egészültek ki, amelyek a helyzetfüggő és kooperatív vezetési technikákat tanítják meg a résztvevőknek. A mestervezetőképzés újdonsága pedig az egyhetes csoportos coaching, ahol a vezető megtanulja a személyes tanácsadás, pozitív visszajelzés technikáit.” – mondta el az igazgató-helyettes asszony.

 

A továbbképzések közül a coaching a rendészeti vezető személyében rejlő lehetőségek, képességek kibontakoztatása, teljesítményének javítása által. Nem az illető vezető tanítását jelenti, hanem a tanuláshoz való hozzásegítését, a személyiség fejlesztését.

 

Az idén tízéves rendészeti vezetőképzés koncentrált, érthető és élményalapú formában segíti a vezetőket a szervezeti célok megvalósításában, az egyéni célok térnyerése mellett. A tréningeken résztvevő vezetők olyan készségek és kompetenciák birtokába kerülnek, amelyek révén megtanulnak motiváltan bánni munkatársaikkal, szervezetükkel, magukévá tehetik a fejlesztő vezetői személyiség értékformáló szerepét.

Dr. Baracsi Katalin

A kép forrása: orientpress.hu

vissza

Események

A mai napon nincsen kiemelt esemény.

ÚJ Hszt.


RVV portál információ


RVV portál információ